Ідеї нівроку до Вашого уроку

Неділя
05.07.2020
16:30
Вітаю Вас Гість | RSS Головна | Досвід | Реєстрація | Вхід
Сайт Вашою мовою..
Оберіть мову / Choose language:
Russian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish

Меню сайту

Сайт без вірусів

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Добротність сайту

Форма входу

Сайт використовують у...

Актуальність теми

 

Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті та іншими офіційними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.

Тому питання «Використання безкоштовного онлайн-сервісу для організації дистанційного навчання та підвищення інтересу учнів до вивчення математики» є достатньо актуальним. Роботу по впровадженню цього питання я розглядаю як власну методичну проблему. Використання нових інформаційних та комунікаційних технологій в освіті обговорюється на сторінках всіх методичних газет та журналів. При цьому кожному вчителю, безумовно, очевидна доцільність використання комп'ютерів для навчання в середній та старшій ланці школи. Надзвичайні можливості надання інформації на комп'ютері дозволяють змінити та безмежно збагатити зміст освіти: виконання будь-якого завдання за допомогою комп'ютера створює умови для підвищення інтенсивності уроку; використання варіативного матеріалу та різних режимів роботи сприяє індивідуалізації навчання. Таким чином, інформаційні технології в сукупності з правильно підібраними технологіями навчання створюють необхідний рівень якості, варіативності, диференціації, індивідуалізації навчання та умови для формування ключових навчальних компетентностей шляхом підвищення інтересу до вивчення математики.

Аналіз останніх досліджень показав, що питання використання  хмарних  обчислень  для  організації  тестування розкрито у роботах Морзе Н.В., Кузьминської О.Г. [4], організація самостійної роботи за допомогою хмарних сервісів Яндекс відображено у роботах Алексанян Г.А., організація «віртуальної» учительської засобами Google-site досліджується Рождественською Л.В. . Баханов К. О. та Мокрогруз О. П. дають рекомендації по використанню ІКТ на різних етапах організації уроку. Вони вважають, що використання ІКТ має такі переваги:

●          індивідуалізація навчання;

●          інтенсифікація самостійної роботи учнів;

●          зростання обсягу виконаних на урок завдань;

●          розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

●          підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту.

●           комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.

 

Тому в автора досвіду й виникло рішення про широке використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики та необхідність систематизувати рекомендації, щодо впровадження інновацій на уроках, зокрема хмарних технологій Google Docs , безкоштовних он-лайн-сервісів, як засобу формування сталого інтересу до вивчення математики та вироблення ключових навчальних компетентностей.

 

Розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї

 

Сьогодні комп'ютер став незамінним помічником і у роботі вчителя: створення великої кількості дидактичного, методичного, друкованого, електронного, архіви наочних матеріалів для проведення уроків, виховних та позаучних заходів. Для зберігання всього цього учительського надбання потрібна маса паперу, папок, дисків, шаф, а також маса особистого часу та зусиль для ефективного використання на уроці. Це все «полегшення» роботи учителя породжує цілу низку запитання:

·        Яку кількість карток виготовити на урок?

·        Як ефективно подати матеріал з використання електронних наочностей?

·        Як в максимально стислий час провести опитування чи оцінювання учнів?

·        Як використати додатковий матеріал для сильніших учнів, щоб не перевантажувати ним слабших?

·        Як «донести» складний матеріал для учнів з різним темпераментом та швидкістю сприйняття?

·        Як працювати з невстигаючими учнями?

Думаю, з цими "приємностями" зустрічається більшість освітян. Наявність проблеми – це точка старту до її вирішення. Для мене панацеєю у вирішенні цих проблем стали "хмарні" технології та сервіси.

Широкі можливості в процесі формування ключових компетентностей отримують учасники освітнього процесу під час роботи з Internet-ресурсами, зокрема безкоштовний онлайн-сервіс Google™ Docs.

 Особисто я їх використовую:

●       для підготовки повідомлень, творчих робіт, мультимедійних презентацій та публікацій;

●       для створення тематичних вчительських та учнівських блогів;

●       для публікації своїх авторських матеріалів в Інтернеті;

●       для обміну інформацією та консультування.

●       Створення та проведення тестів з певної теми, матеріалу уроку.

 

З метою організації ефективної роботи з Internet-ресурсами пропоную учням два варіанти організації своєї роботи. Це такі:

                 I.       Пошук та вивчення додаткової  інформації до уроків засобами самостійного пошуку;

               II.       Робота з власним он-лайн сервісом за адресою

 http://tkach-pro-ikt.at.ua

 

Для реалізації І варіанту організації роботи  рекомендую використання такого алгоритму пошуку інформації:

 

1)     звернутися до однієї з пошукових служб мережі (найбільш популярні наступні: "Гугл” (http://google.com.ua), "Укрнет" (http://ukr.net), "Мета" (http://meta.ua));

2)      визначити універсальні ресурси,  якими вони можуть безпечно користуватися; це може бути «Вікіпедія», «Острів знань», сайти МОН, «Освіта» та УЦОЯЗ, а також інші;

3)     критично оцінити Інтернет-ресурси, визначити індикатори надійності та достовірності веб-сайтів (правило «трьох джерел»);

4)     для роботи з інформацією (її аналізу) використовувати набір пам’яток щодо організації навчальної діяльності учнів;

5)     дотримуватися правил безпечної роботи в Інтернеті.

 

Широко в своїй практиці намагаюсь використовувати мультимедійні засоби навчання (мультимедійні презентації, створені за допомогою програм PowerPoint та Google Презентації, інтерактивні ігри та завдання (http://learningapps.org/)).

Як методичний та дидактичний супровід  уроку мультимедійні презентації виконують такі функції:

 

●    ілюстративна (забезпечують принцип наочності при вивченні того чи іншого питання нової теми;

●    структурування навчальної інформації;

●    організація пояснення та закріплення нового матеріалу в різних формах: розповіді, евристичної бесіди, діалогу, вирішення проблемних ситуацій, тестування  та ін.

●    забезпечення емоційного забарвлення (використання музичного супроводу, кольорової гами, скріншотів програм та вікон та ін.).

 

Презентації, які використовую на різних етапах уроку та на уроках різних типів, містять наступні елементи:

●        тексти, таблиці, діаграми;

●        малюнки, фотографії, елементи анімації;

●        відеофрагменти.

Електронні презентації розглядаю як допоміжний засіб навчання, що використовується вчителем на уроці і потребує його коментарів та доповнень.

З досвіду колег-однодумців та власного можу однозначно стверджувати, що презентації сприяють кращому запам'ятовуванню навчального матеріалу. При їх систематичному використанні зростає продуктивність навчання. Ключові ідеї кожної теми курсу в презентаціях містяться в систематизованому вигляді. У такій формі зміст кожної теми представлено коротко й наочно. При вивченні нового матеріалу вони супроводжують, ілюструють розповідь учителя, спонукають дітей до діалогу.

Використання презентацій та публікацій  на уроці  сприяє:

 

ефективному управлінню уваги учнів на уроці;

•підвищує мотивацію школярів за рахунок збереження потреби в здобутті нових знань;

• дозволяє подолати пасивний спосіб передачі учням готових знань;

• підтримує інтерес учнів до навчання, оволодіння фундаментальними й прикладними знаннями.

 

Важливим навчальним та дидактичним засобом  навчання з січня 2013 року став особистий інтернет-ресурс http://tkach-pro-ikt.at.ua, який використовується для організації навчання з курсу інформатики 2-7, 9-11 класів, математики та астрономії, здобуття додаткових знань учнів з базових предметів шкільного курсу, а також для організації дистанційної освіти. Це сприяє підвищенню пізнавальної активності учнів і, як наслідок, підвищенню ефективності навчання.

Для досягнення поставленої мети до структури сайту включено такі елементи: Головна сторінка, інформація про сайт, математика, інформатика, астрономія, ІнЛаУ, Календар ІТ-ника, каталог файлів, блог, фотоальбоми, гостьова книга та інші (Рис.1).

Сайт є робочим щоденником вчителя із зворотнім зв’язком з учнями. В ньому автор розміщує дидактичні та методичні матеріали, тести, відеофрагменти до уроків, презентації з викладенням нового матеріалу, рекомендації, які використовує сам та дає колегам-початківцям у напрямку використання ІТ-технологій, а також учням під час підготовки до уроків.

У середини січня 2013 року з метою відображення досвіду педагогічної діяльності, накопичення та представлення методичних розробок, напрямків своєї роботи я наважився створити персональний сайт  «Ідеї нівроку до Вашого уроку»  за адресою http://tkach-pro-ikt.at.ua (Рис.2).

 

Виходячи з власного досвіду викоритсання технологій Веб 2.0, дозволю собі дати такі рекомендації колегам під час роботи над власним блогом:

●    враховувати вікові особливості аудиторії;

●    оформити привабливий дизайн;

●    слідкувати за якістю наповнення сайту;

●    використовувати актуальні посилання та закладки сторінок.

 

Таким чином, використання безкоштовних он-лайн сервісів у навчанні, зокрема, на уроках математики, дозволяє розвивати пізнавальні навички учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, вміти виділити, сформулювати та вирішити проблему, під час групової роботи над проектами створювати умови для формування толерантності та уміння спілкуватися. Як результат - учні володіють прийомами навчальної діяльності, навичками аналізу та відбору інформації. Саме це й підвищує зацікавленість у вивченні математики.

Впровадження хмарних технологій у процес навчання учнів класу забезпечує позитивні тенденції у формування інформаційної компетентності учнів .

§  Якісно інший рівень отримання сучасних знань - учні отримують можливість перебувати в процесі навчання в будь-який час і в будь-якому місці, де є Інтернет;

§  Більш ефективний інтерактивний навчальний процес;

§  Можливість швидко створювати, адаптувати і тиражувати освітні послуги в ході навчального процесу;

§  Можливість для учнів здійснювати зворотний зв'язок з вчителем шляхом оцінки та коментування пропонованих їм освітніх сервісів.

 

Ще декілька років тому вирішити ці завдання було неможливо через відсутність реальних умов для їх виконання при традиційному підході до освіти, традиційних засобах навчання, які орієнтувалися здебільшого на класно-урочну систему занять. У наш час такі умови можна створити. А що для цього необхідно? Перш за все, це можливість залучення кожного учня до активного пізнавального процесу. Нові інформаційно-комунікаційні технології дозволяють найбільш ефективно реалізувати можливості учнів.

Підводячи підсумки, хочеться зазначити що в процесі узагальнення досвіду роботи було виконано ряд завдань:

 

ü розкрито можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування ключових компетентностей на уроках інформатики;

ü висвітлено роль та значення використання мультимедійних засобів навчання;

ü узагальнено рекомендації щодо роботи над мультимедійними презентаціями та публікаціями, розроблені критерії її оцінювання.

 

Хмарні технології - це не тільки майбутнє, багато в чому це вже і сьогодення. Справжні хмари у небі для нас звичні – стануть звичними і інформаційні хмари.

НАВЧАННЯ ПРЯМУЄ ДО ХМАР!

 

Сайт працює

Пошук

Друзі сайту
 • ПОІППО
 • Бутенківська ЗОШ
 • Відділ освіти
 • Зональна школа новаторства
 • LearningApps.org
 • Міксіке
 • Для програмістів
 • OnlineMSchool
 • Математичні етюди

 • Випадкове фото

  Кнопка сайту

  http://tkach-pro-ikt.at.ua




  Зверни увагу


  Сподобався сайт? Підтримайте проект: РОЗМІСТІТЬ КНОПКУ МОГО САЙТУ НА СВОЇЙ СТОРІНЦІ ;)
  Copyright Ткач О.В. © 2020